XS Dental Center – дентален център

XS Dental Center – дентален център

“XS DЕNTAL CENTER“ е проектиран спрямо изисквания и разпоредби на Европейските стоматологични стандарти като е постигната функционалност, хигиена, осветеност, шумоизолация и достъп на инвалиди, брой паркоместа. Услугите са с високо качество от специалисти с опит, отношение и разбиране на специфичните проблеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *